YRKESUTBILDNINGAR

YKB

ADR

För att arbeta som yrkesförare av gods- och persontransporter måste man idag, förutom rätt körkortsbehörighet även ha ett YKB (Yrkeskompetensbevis).

KÖRKORTSBEHÖRIGHETER

BE

YKB GRUND 280 timmar under 21 år lastbil, under 23 år Buss

YKB GRUND 140 timmar över 21år lastbil, över 23 år buss

Vi har YKB GRUND 140 timmar (20 dagar heltid) 4-5 gånger per år. Efter utbildningen måste prov på Trafikverket genomföras.

 

YKB FORTBILDNING 35 timmar - se delkurserna på kursschema, eller kontakta 021-350065 hacksta@axts.se

YKB 35, består av fem delkurser á 7 timmar. Dessa kurser ger dig kunskaper som du som yrkesförare behöver, för att kunna utföra ert yrke. YKB 1-5 innehåller 13 olika delämnen/paragrafer, som är utspridda på de fem olika delkurserna. Delkurserna behöver inte vara i nummerföljd. Vi har även många kurser på lördagar, så att det kan vara mer möjligt för er förare/åkerier att kunna gå utan att hitta ersättare på vardagarna.

Välkomna !

 Den som utför en gods- eller persontransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet. Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE, D eller DE.

OBS: undantag finns för att inte behöva YKB. Det finns en del svar om vilka yrkesgrupper eller specifika körningar som skulle beöva YKB  . se nedan:

http://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/chatta-om-yrkeskompetensbeviset/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=yrkeskompetensbevis&_t_tags=language%3asv&_t_ip=193.182.52.35&_t_hit.id=TS_Externwebb_Models_Pages_StandardPage/_6318582b-7718-478c-a644-30e0611e48fd_sv&_t_hit.pos=10

 

 

 

Lärare hos oss: Micke C, Göran, Per-Erik, Tinny, Mathias, Sebastian, Annika och Daniel

1:a ronden för YKB är klar: NU BÖRJAR ROND 2

Från och med den 10 september 2015,  krävs det att den som ska arbeta som yrkesförare med D-behörighet har ett giltigt och godkänt YKB.

Den 10 september år 2016 gäller det för yrkesförare med C- behörighet, att det finns ett giltigt och godkänt YKB-kort.

Vi har fortlöpande kurser för de som YKB GRUND som går ut, eller de som tänkt om och ska fortsätta som förare !

Se - kursschema - uppe på listen eller :  hacksta@axts.se  021-350065

Vad händer nu ?

  • - TransportStyrelsen kommer att ändra till färre -ska- krav som SKA finnas med i delkurserna. Ändringen kommer att beslutas i Oktober, och införas 20170101. Så efter nyår vet vi bättre vad vi utbildare får för krav
  • på oss, och vad vi kan/får ändra på.
  •  
  •  

Tiden tickar på !!  Det är ca 4,5 år kvar innan nästa YKB-period ska vara klar. Lämpligt är att påbörja redan i år. Vi har kursdagar planerade fram till 20210930. Eftersom deadline är i septembermånad, när ni oftast har mycket att göra, kan det vara lämpligt att planera kursdagarna, med sista kursen våren 2021 !

Ring eller maila oss så hjälper vi dig gärna att hitta på en bra lösning för ditt företag.

YKB

Det är samma YKB-kort som finns i hela Europa.

 

© 2017 Axelssons Trafikskolor AB. All Rights Reserved. Designed By  splashwebb.se